>    Bilder

<        >

Rot; 216,7 x 148,3 cm; Acryl auf Stoff; 2012